מחלקה זו עוסקת בתחום מניעת הפחת בחברות. המחלקה בעלת ניסיון רב בתחום צמצום הפחת/אובדן בחברות לכדי מימדים מינוריים, החוסכים לבעלים סכומי עתק שלעיתים כלל לא היו מודעים לאובדנם. עובדי המחלקה הינם בעלי ניסיון רב במגזר הפרטי בתחום הגדרת נהלי עבודה, בקרה על יישום הנהלים, בקרת מלאי, ספירות מלאי וניהול תוכניות עבודה המסייעות לנטרול גורמי הפחת. המחלקה מספקת ללקוחותיה נתוני פחת עדכניים ומעקב על נתוני הפחת כך שניתן לעקוב אחר התייעלות המערכת ולקבל מידע מדויק על החיסכון שהושג במהלך תקופת העבודה.

מפעילויות המחלקה:

  • הגדרת תהליכי עבודה, נהלים ומנגנוני בקרה
  • ייעול מנגנון בקרת המלאי
  • הדרכות בתחום מניעת פחת, לצורך הגברת המודעות ושיתוף הפעולה
  • ביצוע ספירות מלאי
  • שימוש בשירותי שאר המחלקות לצורך שליטה על גורמי הפחת, החל במהימנות עובדים, דרך איתור מעילות פנימיות וכלה בהתקנת ציוד טכני מתקדם לצרכי בקרה בזמן אמת